احساس نویسی ... توی این وبلاگ دارم احساستم رو مینویسم و دوست دارم که با دیگران هم به اشتراک بگذارم. http://ehsasnevisi.mihanblog.com 2020-09-21T11:33:28+01:00 text/html 2018-04-23T05:10:54+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ دورهمی - محسن ابراهیم زاده http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/293 <div data-role="contentPage"> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br>دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره</font></p></div><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br> دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره</font></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"> <span style="color:#d35400"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">♫♫♫</font></strong></span></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> تویه این دورهمیا دلم با توئه با دلم راه بیای من دلم میدوئه<br> اگه این خوابه نذاری که بیدار بشم کمه کم ممکنه از عشقه تو بیمار بشم<br> تو بخوای حاضرم حتی واسه تو یار بشم</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> امشب شبه مهتابه چشا بی خوابه چون یکی مثله تو کنارمه<br> امشب همه چی عالی پره خوشحالی آخه عشقه تو دار و ندارمه , دار و ندارمه</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br> دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br> دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره</font></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"> <span style="color:#d35400"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">♫♫♫</font></strong></span></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> یه حسه نابِ همه بیداریمو یه شهرِ تو خوابه<br> یه حاله کامل مثله آرامشه شب کنار ساحل یه بیقراریم هممون یه جورِ خوبی از ته دل</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br> دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره</font></p><div data-role="contentPage"> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> دوره هم بودن چه حالی داره دوتا چشمات عجب جادویی داره<br> دلم امشب حاله خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما آخه داره </font></p> <hr data-role="contentPageBreak"></div><p> <span style="color:#d35400;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">قشنگی آهنگ: 88%</font></strong></span></p><p> <a class="simple-button-plugin" href="http://dl.nex1music.ir/1396/08/11/Mohsen%20Ebrahimzadeh%20-%20Dorehami%20[128].mp3?time=1524447058" style="display: inline-block; background-color: rgb(39, 174, 97); border: 1px solid rgb(39, 174, 97); padding: 5px 10px; border-radius: 5px; cursor: pointer; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important;" target="_blank"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دانلود با کیفیت ۱۲۸</font></a></p><p> <a class="simple-button-plugin" href="http://dl.nex1music.ir/1396/08/11/Mohsen%20Ebrahimzadeh%20-%20Dorehami.mp3?time=1524447058" style="display: inline-block; background-color: rgb(244, 66, 54); border: 1px solid rgb(244, 66, 54); padding: 5px 10px; border-radius: 5px; cursor: pointer; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important;" target="_blank"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دانلود با کیفیت ۳۲۰</font></a></p> text/html 2018-04-20T09:14:07+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ احساس خوشبختی میکنی ؟ http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/292 <font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>سلام ...</b></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>امیدوارم حالتون خوب باشه ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600">من برگشتم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600">دوره قشنگی بود در مجموع ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600">دلتنگیش فقط زیاد بود ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چند وقت پیش بهم گفت <b><font color="#cc33cc">سجاد تا 10 سال آینده میخوای چیکار کنی؟</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">من چند روز توی <font color="#ff0000">خدمت</font> فقط داشتم به این<font color="#33cc00"> فکر میکردم ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>واقعا 10 سال دیگه چه اتفاقی میوفته ؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خیلی فکر کردم. تا <b><font color="#ff6600">۴ سال</font></b> بعد برنامه دقیقی دارم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعدش هرچقدر <font color="#33cc00">فکر میکردم</font> به نتیجه ای<font color="#ff0000"> نمیرسیدم ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هرچی مینوشتم یه طوری میشد که اصلا <b><font color="#cc33cc">هدف</font></b> <font color="#ff0000">نیست</font> و فقط برای اینه که<font color="#33cc00"> خنده روی لب هاش از بین نره ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">آخرش به این رسیدم که تموم سعیم رو بکنم تا<b><font color="#cc33cc"> اونی که دوستش دارم احساس خوشبختی کنه ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">چقدر حس قشنگیه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هدفت توی <font color="#33cc00">زندگیت</font> <font color="#33cc00">لبخند</font> رضایت روی لب <font color="#33cc00">عزیزترینت</font> باشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b>امیدوارم بتونم موفق بشم ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امیدوارم بتونم کاری کنم که وقتی ازش میپرسن <font color="#33cc00"><b>"احساس خوشبختی میکنید؟"</b></font> سرش رو بالا بیار و با <b><font color="#ff0000">غرور</font></b> بگه آره ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>زندگیتون پر از حس قشنگ ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>یا مهدی ...</b></font></div> text/html 2018-04-01T19:00:11+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ اندکی صبر دلتنگی نزدیک است ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/291 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>سلام ...<br>امیدوارم حالتون سبز بهاری باشه ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>گرم و خردادی ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">حالم <b><font color="#33cc00">عالیه</font></b> ولی یه خلعی توش حس میشه که باید کشیده بشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#cc0000">نمیدونم</font></b> شاید <font color="#33cc00"><b>حس بهتری بهم بده</b></font> ولی همیشه یه چیز <b><font color="#ff0000">مزخرف میشه که یا پاره اش میکنم یا پاکش میکنم ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>کاش نقاش فوق العاده ای بودم ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینجور وقتا میمونی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#cc33cc">نقاشی</font></b> <b><font color="#ff0000">بلد نیستی و نمیتونی</font></b> حست رو برای دیگران بکشی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه <font color="#cc33cc"><b>دکترم</b></font> <font color="#ff0000"><b>نیست</b></font> که بتونه خوبمون کنه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">البته هستا ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دسترسی سخته&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هعی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینجور وقتا ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خودتیو حست و یه <b><font color="#ff6600">هویج بستنی ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چرا <b><font color="#ff6600">هویج بستنی ؟</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دوست دارم بنویسم !!!&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یا شاید همین الان بهم اس داد یاد<b><font color="#ff6600"> هویج بستنی</font></b> افتادم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یعنی اصلا امیدی بهم نیست ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ولی به همه ادم های دنیا قول دادم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>بیخیال دارم چرت و پرت میگم!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انقدر حرف بی ربط زدم که نه به <b><font color="#cc33cc">نقاشی</font></b> رسیدم نه به<b><font color="#ff6600"> هویج بستنی</font></b> نه به<b><font color="#cc33cc"> دکترم ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگه <b><font color="#cc33cc">نقاشیتون</font></b><font color="#009900"><b> عالیه ...</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه <b><font color="#ff0000">دلتنگی</font></b> خوشگل برام بکشین نشون یه<font color="#cc33cc"><b> دکتری</b></font> چیزی بدم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">عکس از<font color="#ff0000"> دلتنگیا</font> !!!! دلیل <b><font color="#ff0000">دلتنگی</font></b> نکشین من کارتون خواب بشم!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه سوالی ذهنمو درگیر کرده ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#cc0000">دلتنگی</font> چه شکلیه ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شبیه<b><font color="#ff6600"> هویج بستنی</font></b> هست ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به نظرم بد مزه ترین<b><font color="#ff6600"> هویج بستنی</font></b> دنیاست ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه چیزیه که ادمو به غلط کردن میندازه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>ولی اینو یادتون نره ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بدتر از دلتنگی &nbsp;انتخاب بین <font color="#33cc00"><b>ترش ترین آلوچه دنیا</b></font> &nbsp;و<b><font color="#ff6600">&nbsp;خوشمزه ترین هویج بستنیه ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff6600"><b>یکیش شیرینه</b></font>، <font color="#33cc00"><b>یکیش ترش ...</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ولی جفتشو کنار هم میخوای ...<br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فکر کنم وقتی به آخر این پست میرسین مثل کسی میمونین که با شوق و ذوق یه <b><font color="#cc33cc">نارگیل</font></b> میگیره با هزار &nbsp;دردسر پوست میکنه و<b> <font color="#009900">آخرش میفهمه که نارگیل دوست نداره ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b>نارگیل رو جدی بگیرین ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>+ حالا اگه شامشو خورد ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ولی باید یه نتیجه هم بگیریم دیگه&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینطوری نمیشه که ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شما <font color="#ff0000">باید</font> از متن بالا نتیجه بگیرین که من نه<font color="#ff6600"><b> هویج بستنی</b></font> میخوام نه هیچی <font color="#ff0000">کوفت</font> دیگه ای ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">من فقط <b><font color="#ff0000">دلم تنگ شده&nbsp;</font></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>ولی اینو یادتون نره خدایش من قبل این که برم سربازی خوب بودم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>عیدتون مبارک&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>۱۳ خوشبگذره لطفا آشغال نریزید ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>موفقیتتون ادامه دار ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>یا مهدی ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-01T17:06:34+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مولانا ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/290 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هر صبح ز عشق تو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">این عقل شود شیدا</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><b><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">مولانا&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></b></div> text/html 2018-02-19T08:30:53+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مولانا http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/289 <div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">از همانجا</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">كه رسد درد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هم آنجاست دوا....</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>مولانا</b></font></div></div> text/html 2018-02-16T21:21:27+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ ۴ کلمه حرف حساب ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/288 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-02-12T06:10:48+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ ع ش ق http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/286 <font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>دروود دوستان عزیز</b></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>امیدوارم که حالتون عالی باشه ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قبلا میگفتم طوری توی<font color="#cc33cc"><b> ع ش ق ش</b></font> غرقم که <font color="#33cc00"><b>هر چقدر دست و پا بزنم بی فایده هست</b></font>، ولی الان <font color="#ff6600">دوست داشتنم</font> دوبرابر قبلا شده ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">الان دیگه <font color="#ff0000">غرق نیستم</font>، ماهی که غرق نمیشه !!!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انقدر <font color="#33cc00">آرامش</font> دارم که حس میکنم توی <b><font color="#cc33cc">خونه ام</font></b> هستم، بیرون از این دریا <font color="#ff0000">خفه</font> میشم. <font color="#ff0000">میمرم ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۲۵ بهمن ولنتاینه ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">این روز رو به همتون <font color="#33cc00">تبریک</font> میگم. <font color="#cc33cc"><b>مخصوصا به عزیزترین ادم زندگیم ...</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امیدوارم همتون <b><font color="#cc33cc">طعم شیرین خوشبختی</font></b> رو حس کنین و بفهمین<font color="#33cc00"> دوست داشتن واقعی</font> چه شکلی داره ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>موفقیتتون ادامه دار ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>یا مهدی ...</b></font></div> text/html 2018-02-07T07:14:56+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ من با تو خوشبختم ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/285 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4">سلام ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امیدوارم که حالتون&nbsp;خوب باشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> از حالم نمیدونم چطوری بگم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فقط میدونم هیچوقت توی زندگیم انقدر حالم عالی نبوده ... (شاید فردا)</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه حس خوب، مثل اولین پرواز پرنده ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قربون خدا برم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاری کرده که از ذوق گریم بگیره ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مگه میشه آدم انقدر خوش شانس!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شاید رفتم اسم و فامیلمو عوض کردم و گذاشتم لوک خوش شانس ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">+ درسته خیلی اذیتت میکنم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تموم تلاشمو میکنم نقاط منفیم از بین بره ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">حاضرم هرکاری که از دستم بر میاد برات انجام بدم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خیلی برام عزیزی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><br></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">پی نوشت: متن هایی این وبلاگ رو اگه 10 سال بعد بخونم به نظرم خیلی جالب باشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">پای همه چیزیی هم که گفتم هستم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">موفقیتتون ادامه دار ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یا مهدی ...</font></div> text/html 2018-01-24T09:14:11+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ خدایا صبر بده ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/284 <font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">خدایا ...</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc" size="5"><b>به کسایی که منو تحمل میکنن صبر بیشتر عطا کن&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">موفقیتتون ادامه دار</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">یا مهدی ...</font></div> text/html 2018-01-21T15:55:31+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مگه میشه دوسش نداشت؟ http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/283 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">سلام ....</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">امیدوارم که حالتون قشنگ باشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فکرش رو بکنید <b><font color="#cc33cc">۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ...</font></b></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">خداروشکر</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff0000">باورم نمیشه</font>، چقدر روزایی که کنارشی انقدر <font color="#ff0000">سریع</font> میگذره!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انگار این روزا رو داری با دور <font color="#ff0000">تند</font> میبینی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">دوستم</font> بهم میگفت انقدر رابطه ها آبکی شده دیگه به سالگرد <font color="#ff0000">نمیرسه</font> ماهگرد میگرن!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">۲۲ سالمه بزرگترین <font color="#ff0000">ترس</font> <font color="#33cc00">زندگیم</font> این شده <font color="#ff0000">اگه نباشه چه بلایی سرم میاد؟&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شاید <font color="#33cc00">خنده دار</font> باشه و &nbsp;<font color="#ff0000">باورنکردنی</font> ولی تا دچارش نشین <font color="#ff0000">هیچوقت</font> درکم نمیکنین.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مشکل از من نیست انقدر <b><font color="#cc33cc">وابسته اش شدم</font></b>. خودتون رو بزارین جای من <b><font color="#cc33cc">مگه میشه دوسش نداشت؟</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انگاری خیلی <font color="#33cc00">شیک</font> از <font color="#33cc00">آسمون</font> افتاده ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b>چنتا سوال خیلی ذهنمو مشغول کرده؛ <br></b></font><ul><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگه یه روز ازش بی خبر باشین دلتون براش تنگ نمیشه و دنیاتون بهم نمیرزه ؟</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#666666">یا مثلا وقتی وسط حرفتون حرف بزنه، حرفتون قطع بشه چیزی که میخواستین بگین یادتون نمیره؟</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">وقتی <font color="#ff0000">اذیتش</font> میکنین کیف نمیده؟ <font color="#ff6600">( اذیت کردن با ناراحت کردن فرق میکنه )</font></font></li></ul></div><div><font color="#3366ff"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهترین حس دنیاست کنارش بودن، مطمئنم نظر شما هم همینطوره&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>آزمودم دل خود را&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>به هزاران شیوه</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>هیچ چیزش به جز از وصل تو&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>خشنود نکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>مولانا</b></font></div></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">موفقیتتون ادامه دار ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">یا مهدی ...</font></div> text/html 2018-01-16T19:00:15+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ خوشحالم از حضورتون ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/277 <font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">سلااام ...</font><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">امیدوارم حالتون به اندازه من عالی باشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: center;"><font color="#ff0000">❣</font>&nbsp;</span>خبر میدادین وبلاگ ما میاین یه گاوی اسبی چیزی زمین بزنیم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شدید <font color="#33cc00">خوشحال</font> شدم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif">&nbsp;ممنونم بخاطر <font color="#cc66cc">حضورتون</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امیدوارم امسال براتون بهترین سال باشه و امتحانا و <font color="#ff0000">کنکورلعنتی</font> <font color="#33ff33">عالی</font> پیش بره&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><b>آرزو دارم توی خوشبختی غرق باشید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">البته من زیاد نباید <font color="#ff0000">تابلو</font> بکنم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">موفقیتتون ادامه دار ...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">یا مهدی ...</font></div> text/html 2018-01-12T16:09:51+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ عاشقتم زندگیم ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/276 <font face="Mihan-Nassim" size="4">اول اسفند <font color="#ff0000">نیستم</font>&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;هووووراااااا ....</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یعنی انقدر <font color="#33ff33">ذوق</font> دارم که نگو ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شاید <font color="#ff0000">باورتون نشه</font> ولی <font color="#33ff33">فوق العاده خوشحالم</font> میرم <font color="#3366ff">سربازی</font> و <font color="#cc33cc"><b>مرد</b></font> میشم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به دوستم گفتم من اسفند میخوام برم <font color="#3366ff">سربازی</font>، گفت دوباره بگو گفتم من اول اسفند <font color="#ff0000">نیستم</font> میرم <font color="#3366ff">سربازی</font> ....</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">گفت مامانم میگه<font color="#cc33cc"><b> ایشالله خبر عروسیت رو بدی&nbsp;</b></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">گفتم ایشاالله - والا ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33ff33">قشنگی</font> این روزا، <font color="#ff0000">سختی</font></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،</span><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<font color="#ff0000">دوریش</font></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،</span><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<font color="#ff0000">دلتنگی</font></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،</span><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<font color="#ff0000">خستگی</font>، <font color="#ff0000">مزخرفی</font> و <font color="#ff0000">تاریکیش</font> نیست !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مهم بعد این دوران <font color="#ff0000">مزخرف</font> <font color="#33ff33">دوست داشتنی</font> هست!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>میتونی به اونی که میخوای برسی&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه چیز <font color="#cc33cc"><b>جدی</b></font> میشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعد از رسیدن <b><font color="#cc33cc">بهش</font></b> <font color="#33ff33">تازه زندگی شروع میشه ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امروز یه خواب<font color="#33ff33"> فوق العاده </font>دیدم. با اختلاف بهترین خوابی بود که من توی <font color="#33ff33">زندگیم</font> دیده بودم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">حتما میخواین بدونین چیه ؟ <font color="#ff0000">نمیگم</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دست خودم نیست کلا <font color="#ff0000">مریضم</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b>فقط خودش میتونه خوبم کنه شماهم دعا کنین بهش برسم خودش این دیونرو عاقل کنه&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(102, 255, 255);">اگه دوستش هستید الان ابرو سمت چپ چشمتون میره بالا&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ffcc00"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ffcc00" style="background-color: rgb(102, 102, 102);">"یه آرامش محض توی خنده هات هست چه حس لطیفی تو حال و هوات هست صدات مثل بارون مثل گل میمونه مثل دریا آروم مثل آسمونه<sup>1</sup>"</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حسی که الان دارم مثل نوازش کردن یه حیوون وحشی میمونه&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یکم سختی زیاد جلورومون هست شما دعا کنین ایشاالله عالی پیش بره ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">براتون حال خوب مثل خودم آرزو دارم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">براتون عشق بینهایت ارزو دارم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">خدایا شکرت بخاطر همه چی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b>انگار یبارم که شده توی زندگی توی بهترین زمان ممکن توی بهترین مکان ممکن هستم ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33ff33">حس خوبیه ...</font> <font color="#cc33cc"><b>فوق العاده هست ...</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فقط میتونم <font color="#33ff33">خداروشکر</font> کنم بخاطر <font color="#33ff33">خوشبختی</font> <b><font color="#cc33cc">که توی ۴ حرف خلاصه شده ...</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">موفقیتتون ادامه دار ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">یا مهدی ...</font></div><div><hr><b>1. امیرحسین نوخیز - رویای شیرین</b></div> text/html 2018-01-03T17:09:25+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ 5 ساعت خوابیدم ! http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/275 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>سلام&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>امیدوارم که حالتون خوب باشه ....</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">بهتر</font> از این <font color="#ff0000">هیچوقت</font> نبودم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انقدر <font color="#33cc00">آرامش</font> داشتم که <b><font color="#ff6600">۵ ساعت</font></b> خوابیدم !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">به قدری <font color="#33cc00">خوشحالم</font> که توی <font color="#ff0000">هیچ</font> کلمه و جمله ای نمیتونم توصیفش کنم ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فقط میتونم بگم:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>خدایاشکرت ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">کل <font color="#33cc00">خوشبختی</font> رو در قالب <font color="#cc33cc"><b>۴ کلمه</b></font> بهم <font color="#33cc00">هدیه</font> کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">توی یه فیلمی میگفت <font color="#ff0000">نفهمیدم</font> چطوری <font color="#cc33cc"><b>عاشقش</b></font> شدم !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">من همیشه به خودم میگم مگه میشه باشه و دیدش و <font color="#cc33cc"><b>عاشقش</b></font> <font color="#ff0000">نشد</font> ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تازه دارم میفهمم منظورشون از این که میگن طرف <font color="#cc33cc"><b>عاشقه</b></font> یعنی چی !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">واقعا آدم <font color="#33cc00">فکرش</font> درست کار <font color="#ff0000">نمیکنه</font> !!!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یه طوریه که بعضی وقتا نمیدونم <font color="#33cc00">خوشحال</font> باشم یا <font color="#ff0000">ناراحت</font> !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">خوشحال</font> از این که انقدر <font color="#cc33cc"><b>حواسم پرته بهش</b></font>، <font color="#ff0000">ناراحت</font> از این که چرا من انقدر <font color="#ff0000">خنگ</font> شدم !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ولی حس خوبیه !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهت میگن <font color="#cc33cc"><b>سجاد عاشقی ؟</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">توی جواب این سوال فقط میتونی <font color="#33cc00">ذوق کنی و بخندی ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">روزایی <font color="#33ccff">سرد زمستونیتون</font> پر از <font color="#cc33cc"><b>حس گرم عاشقانه</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">امیدوارم</font> همه ادم های دنیا پیش کسی باشن که <font color="#cc33cc">دوسش دارن</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">امیدوارم</font> حسی که دارم رو بتونین توی <font color="#33cc00">زندگیتون</font> تجربه کنید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">و در ادامه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">خدایا</font> این<font color="#cc33cc"><b> دوست داشتن</b></font> رو روز به روز <font color="#33cc00">بیشتر کن ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">خدایا</font> سایه <font color="#cc33cc"><b>عزیزترین</b></font> افراد <font color="#33cc00">زندگیمون</font> رو از سرمون کم <font color="#ff0000">نکن ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">خدایا</font> ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خیلی <font color="#cc33cc"><b>عاااااااااااااااااااشقتم</b></font> ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>موفقیتتون ادامه دار ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>یا مهدی ...</b></font></div><div><br></div> text/html 2018-01-02T14:48:02+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مال هم دیگر ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/272 <font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br>اسمش را گذاشته ام <br>جانِ دل <br>یعنی هم جان است و هم دل <br>کار ما از عشق گذشته <br>یعنی هنوز برای احساسمان اسمی پیدا نشده <br>عجالتاً "مال هم دیگر" صدایمان کنید!&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><b><font color="#3366ff" face="Mihan-Nassim" size="4">#محمد_جواد_سرخه</font></b></div><div></div> text/html 2017-12-26T23:33:32+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ در دنیای تو ساعت چند است ؟ http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/270 <font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>سلام ...</b></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>امیدوارم که حالتون خوب باشه ...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- انگار دارن تو دلم ظرف میشورن !</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همیشه بخوام استرس یا دلهره رو تعریف کنم میگم انگار وایتکس خوردم و دارن تو دلم ظرف میشورن ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعدش گشنم میشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دلم خالی میشه خب باید با یه چیزی پر بشه&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">+ فیلم "در دنیا تو ساعت چند هست ؟" رو ببینید. کلا همه فیلم های لیلا حاتمی رو ببینید قشنگن ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">شخصیتش رو دوست دارم، مثل شهاب حسینی میمونه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">= حس خوبیه دیدن یه فیلم خوب ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">میتونه حال ادمو خوب کنه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>قسمتی از فیلم در دنیای تو ساعت چند است ؟:</b></font></div><hr><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">گلی:</font></b> فرهاد ...<br>فرهاد چی شد ؟ &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرهاد ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">فرهاد:</font></b> صدای خودشه اسم من، گلوی گلی &nbsp;....</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه‌ی عمر ترسیدم &nbsp;...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همیشه حواسم پرت بود، ام نه از تو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همیشه حواسم جمع تو بود گلی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اسم تو آرومم میکرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تو الف بودی، من ی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">گیل گل ابتهاج</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرهاد یروان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">گلی:</font> </b>&nbsp;اصلا یادم نیست عجیبه!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">گلی (خاطرات بچگی):</font></b> صدات کرده نمیشنوی ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">فرهاد:</font></b> سلیقه تورو یادمه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">هرچی تو دوست داشی رو دوست داشتم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اون روزو یادمه خانوم معلم پرسید هرکی از چی توی زمستون خوشش میاد؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">همایون خله گفت از شیر سرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">لاله گفت از دماغ هویجی ادم برفی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">آندره گفت از برف</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">یاسمن گفت از هیچیش<font color="#cc0000"> </font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc0000"><b>(هعی ... )</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">ناهید گفت از سرما خو ردن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">علی گفت از صدای برف</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">من گفتم از تعطیلی مدرسه بخاطر برف</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تو گفتی از بوی پوست پرتقال سوخته وسط روز برفی&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">میدونستم تو یه چیزی میگی شبیه بقیه نیست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تو فرق داشتی گلی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#ff6600">گلی:</font></b> انیارو برای چی داری میچینی وسط حیاط ؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff6600"><b>فرهاد:</b> </font>تو درسامون بود ابر ها از بخار شدن آب های درست میشن</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خب فکر کردم اینجوری آب ها بخار &nbsp;میشن میشن ابر</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعدش برف میاد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعد مدرسه تعطیل میشه ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بعد ما میام کوچه شما تا شب برف بازی میکنیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">میدونستم تو بالاخره از پنجره یه نگاهی به کوچه میکنی ...</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>یا مهدی ...</b></font></div> text/html 2017-12-25T23:51:41+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ 5 دی http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/268 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000" size="5"><b>شخصیت</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" color="#3333ff" style="font-size: x-large;"><b><span style="white-space:pre"> </span>شعور&nbsp;</b></font></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Nassim;"><font size="5"><span style="white-space: pre;"> </span>انسانیت</font></b></div><div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" color="#ff6600" size="4"><b>فاجعه اینجاست خیلیا ندارن، ولی طوری بازی میکنن که ما باورمون میشه !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2017-12-12T06:36:09+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ جناب تقصیر ما كه نیست! http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/266 <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">جناب تقصیر ما كه نیست!<br>با شما كه حرف میزنیم قند در دلمان اب میشود.<br>اصلا دوست داریم یك گوشه بنشینیم و فقط به شما فكر كنیم!<br>تا الان قسمت نشده در كافه بنشینیم و مثل این ادم باكلاس ها قهوه سفارش بدهیم وخیره بشویم به پنجره و چشم انتظارتان باشیم!<br>بعد چشممان بیفتد به در كافه و شمارا ببینیم كه از دور به ما لبخند میزنید!</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">جناب،راستش چندروزیست كه مطمئنیم عاشق شده ایم!<br>میخ میشویم به یك نقطه و هی صورتتان را مرور میكنیم.<br>از خال های روی صورتتان بگیر تا خطوطش!<br>از اخم هایتان تا لبخندهایتان!<br>البته اخم بلد نیستید شما! خودتان خوب میدانید لبخند چقدر جذابتان میكند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">چند روزیست از خواب كه بلند میشویم اول از همه اینترنت مان را وصل كرده و پست های اینستاگرام و عكس های پروفایل تلگرامتان را چك میكنیم.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">راستش همش دوست داریم به ما &nbsp;پیغام بدهید! حالمان را بپرسید...به ما فكر كنید!<br>بیرون هم كه میرویم در خیابان اگر دختر،پسر رومانتیكی ببینیم همش خودمان را میگذاریم جای انها و شما را در كنارمان &nbsp;تصور میكنیم كه در حال قدم زدنیم و شما مدام سربه سرمان میگذارید .</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما دل باختیم به شما،به &nbsp;نگاه مهربان تان!<br>خب عشق همین دلخوشی های کوچک است دیگر.</font></p><p><span style="color:#3498db;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">نورا مرغوب</font></strong></span></p> text/html 2017-12-01T06:54:10+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ زهرا مصلح ... http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/264 <div><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">شیشه ماشینو داد پایین!<br>گفت ببین هوا رو !<br>ببین چه بارونی میاد اینا بخاطر حضور توعه ها !<br>دلبر میبینی قطره ها رو !مثل خنده های تو که گوشه لبت جا خوش میکنن نشستن رو شیشه بخار گرفته !<br>خوب نگاه کن حس میکنی چقد حالم خوبه ؟&nbsp;<br>دستشو گرفتم ....<br>خندید !<br>گفت هنوزم بارون که میاد ساکت میشی زبونت بند میاد !!<br>با تمام وجود هوای بارونیو تو ریه هام دادمو گفتم من از این همه خوشبختی که کنار تو دارم زبونم بند اومده وگرنه این قطره ها و صدای بارون بهونس !&nbsp;<br>صورتشو سمتم اوردو گفت میشه هر وقت بارون اومد همین حرفو بزنی بهم ؟&nbsp;<br>دستشو محکم تر گرفتمو سکوت کردم&nbsp;<br></font></p><p><span style="color:#3498db;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">زهرا مصلح</font></strong></span></p></div> text/html 2017-11-29T09:08:30+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مولانا http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/263 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">گر هیچ مرا در دلِ تو جاست، بگو<br style="box-sizing: border-box;">گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 152, 219);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">مولانا</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 152, 219);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"></span></span></p><hr><b><font color="#cc0000">این مولانا چقدر خوبه ...</font></b> text/html 2017-11-23T10:13:54+01:00 ehsasnevisi.mihanblog.com سجادش ❤ مولانا http://ehsasnevisi.mihanblog.com/post/261 <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">نیست مرا، جز تو دوا&nbsp;<br>ای تو دوای&nbsp;<br>دلِ من<br></font></p><p><span style="color:#2980b9;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">مولانا</font></strong></span></p>